IKT veiledning under bedriftsetablering:

For deg som er i oppstartfasen med ditt eget foretak, tilbyr DistriktData IKT veiledning og hjelp, slik at du raskest mulig kommer igang med produktivt og løsnnsomt arbeid.
Ofte er det utfordrende, teknisk vanskelig og tidkrevende å lete etter gode IKT løsninger på egenhånd, uten den rette fagkompetansen.
Da kan det være et lønnsomt valg for deg å benytte meg som din medspiller!
Dette sikrer deg gode, tidsriktige løsninger til avtalt pris.
Jeg er også utdannet bedriftsøkonom, og kan hjelpe deg med tips og råd  for hvordan drive ditt selskap effektivt og lønnsomt.

Prosjektledelse / drift / konsulenttjenester:
Har du IKT planer du ikke vet hvordan få gjennomført?
Da har bedriften mulighet for å benytte meg som «sin» IKT konsulent enten via fast avtale eller i avtalte prosjekter.
Min kompetanse omfatter over 20 års erfaring med drift av datasystemer og nettverk, linje- og prosjektledelse, og forberedelse av out-/insourcing av IKT tjenester.
I bedriften uten egen IKT avdeling, betyr det tilgang til verdifull IKT-kompetanse, kontroll og oversikt over daglig driftssituasjon og planlegging av fremtidsrettede løsninger.
Jeg kan også benyttes som ressurs i dialog med leverandører av ulike IKT tjenester og løsninger, f.eks kartlegging ved outsourcing av IKT-tjenester.
Helhetlig, profesjonell og målrettet IKT kompetanse, til en pris som ikke koster mer enn den smaker!